Avdalen Gard somaren 2018

Foto: Torunn Todal Laberg

Foto: Torunn Todal Laberg

Datoar å merka seg:

FJØSBLUES I AVDALEN 23. juni i år. Hald deg oppdatert på facebooksida vår for meir informasjon om arrangement. For meir informasjon og bestilling av overnatting til Fjøsblusen, ring telefon 990 22 663 

OPNINGSTIDER 2018

Frå fredag 22. juni fram til 09. september.
Bestill overnatting på tlf. 959 92 135 / 90274996

Avdal Gard er til leige for både privatpersonar, lag, organisasjonar og verksemder også utanom sesongen. 

Telefon for bestilling utanom sesongen er +47 915 67 924Velkomen til gards!

Med vennleg helsing
Petter Arnt Løvdahl
Leiar - Stiftinga Avdal gard