Booking

Avdalen Gard er betjent i sommarsesongen frå slutten av juni til byrjinga av september. Utanom sesongen er eine stabburet ubetjent (DNT nøkkel). Ein kan leige seg inn i hovudhuset heile året ved å kontakta Stiftinga Avdalen Gard på tlf + 47 915 67 924.