Booking

OPNINGSTIDER 2019

Frå fredag 21. juni fram til 08. september.
Bestill overnatting på tlf. +47 948 70 922

Avdal Gard er til leige for både privatpersonar, lag, organisasjonar og verksemder også utanom sesongen. 

 

Telefon for bestilling i sommarsesongen er +47 948 70 922

Telefon for bestilling utanom sesongen er +47 915 67 924