Turforslag

Ei rekkje flotte turmoglegheiter opnar seg frå Avdalen, både inn i dei ville Hurrungane og inn i Utladalen.
Her har me sett opp eit par forslag til deg: