Hurrungane

Hurrungane

Fotogalleri: www.bulderogbrak.no/Bulder & Brak Opplevingar

Hurrungane frå Avdalen gard

Det er fullt mogleg å koma seg på tur i Hurrungane med Avdalen som utgangspunkt, men på somarstid inneber det lange dagsmarsjar. Skal ein til dømes på Store Stølsmaradalstind, vil det vera ein fordel å kombinera dette med ei overnatting i vakre Stølsmaradalen. Skal ein på Austanbotntindane eller andre toppar i nærleiken som td Soleiebotntind eller Lauvnostind, så er det ein fordel å kombinera dette med å overnatta i Gravdalen, evt i telt, for å gjera turen meir overkommeleg. Vinterstid på ski vert anmarsjane litt kortare, men terrenget er bratt og utsett.

Bileta over syner (1) Store Skagastølstind sett frå Lauvnostind, (2) toppen av Store Austanbotntind, (3) Hurrungane sett frå Lauvnostind, (4) toppen av Soleiebotntind, (5) Austanbotntind og Ringstind sett frå anleggvegen mellom Sletterust og Tusenmeteren, (6) Austanbotntindane sett frå Kyrvassnosi, (7) Austanbotntindane frå vest og (8) Store Skagastølstind sett frå Vestre Austanbotntind.