Stølsmaradalen/Vetti

FOTOGALLERI: VERI Media / Bulder & Brak Opplevingar

Turen følgjer den gamle stølsstien bratt opp fra Avdalen under Fuglenosi. Flott utsikt innover Utladalen. På vegen vil du finna fleire gamle furutre som vart øydelagde av fluorgass frå Årdal Verk på 50- og 60-talet. Heldigvis er utsleppa uproblematiske i dag - grunna strengare reguleringar for utslepp, men furuskogen som ein gong var stod ikkje til å redda. I dag står dei daude furutrea som monument over ein del av industrihistoria som Årdal og andre har teke lærdom frå. 

På vegen bortover Brendeteigen har du panoramautsikt mot Utladalen og Vettisfossen.