Hurrungane

Hurrungane

Fotogalleri: www.bulderogbrak.no/Bulder & Brak Opplevingar

Hurrungane frå Avdalen gard

Det er fullt mogleg å koma seg på tur i Hurrungane med Avdalen som utgangspunkt, men på somarstid inneber det lange dagsmarsjar. Skal ein til dømes på Store Stølsmaradalstind, vil det vera ein fordel å kombinera dette med ei overnatting i vakre Stølsmaradalen. Skal ein på Austanbotntindane eller andre toppar i nærleiken som td Soleiebotntind eller Lauvnostind, så er det ein fordel å kombinera dette med å overnatta i Gravdalen, evt i telt, for å gjera turen meir overkommeleg. Vinterstid på ski vert anmarsjane litt kortare, men terrenget er bratt og utsett.

Bileta over syner (1) Store Skagastølstind sett frå Lauvnostind, (2) toppen av Store Austanbotntind, (3) Hurrungane sett frå Lauvnostind, (4) toppen av Soleiebotntind, (5) Austanbotntind og Ringstind sett frå anleggvegen mellom Sletterust og Tusenmeteren, (6) Austanbotntindane sett frå Kyrvassnosi, (7) Austanbotntindane frå vest og (8) Store Skagastølstind sett frå Vestre Austanbotntind. 

Gravdalen setergrend

Fotogalleri: Ole Magnar Nundal/Bulder & Brak Opplevingar

Gravdalen var tidlegare seter til Avdalen, og ligg ein times tid opp i fjellet vest for Avdalen. Turen følgjer ruta mot Stølsmaradalen fram til stiskiljet. Vår rute tek av til venstre og går først forbi Vårstølen. Hit reiste ein først til seters med dyra på vårparten. Vidare jamt bratt oppover til terrenget opnar seg og du ser dei vakre setervollane i Gravdalen. Ein draum av ein plass både somarstid og vinterstid, og eit flott utgangspunkt for turar vidare innover mot Hurrungane. 
 

I det øvste selet kan du overnatta (ikkje proviant). Selet er låst med standard DNT-lås.

Stølsmaradalen/Vetti

FOTOGALLERI: VERI Media / Bulder & Brak Opplevingar

Turen følgjer den gamle stølsstien bratt opp fra Avdalen under Fuglenosi. Flott utsikt innover Utladalen. På vegen vil du finna fleire gamle furutre som vart øydelagde av fluorgass frå Årdal Verk på 50- og 60-talet. Heldigvis er utsleppa uproblematiske i dag - grunna strengare reguleringar for utslepp, men furuskogen som ein gong var stod ikkje til å redda. I dag står dei daude furutrea som monument over ein del av industrihistoria som Årdal og andre har teke lærdom frå. 

På vegen bortover Brendeteigen har du panoramautsikt mot Utladalen og Vettisfossen.